محصولات MVM
فروش ویژه و اقساطی محصولات MVM
محصولات MVM
ردیف نوع خودرو  بهای خودرو  تسهیلات  مدت  نرخ سود  فاصله چکهای اقساط 
1 mvm315  930,000,000 تا سقف 70 درصد ارزش خودرو  12تا 48ماهه 21.0% ماهیانه یا هر 3 ماه یکبار 
2 MVMX22 MT  1,371,000,000
3 MVMX22 MTLUXURY  1,396,000,000
4 MVMX22 MT SPORT EXC  1,437,000,000
5 MVMX22 MT EXCELLENT SPORT  1,462,000,000
6 MVMX22 AT LUXURY  1,582,000,000
7 MVMX22 AT EXCELLENT SPORT  1,649,000,000
8 MVM X33 S SPORT  1,910,000,000