محصولات CHERRY
فروش ویژه و اقساطی محصولات CHERRY
محصولات CHERRY
ردیف نوع خودرو  بهای خودرو  تسهیلات  مدت  نرخ سود  فاصله چکهای اقساط 
1 TIGGO 7 DCT EXCELLENT  3,376,000,000 تا سقف 70 درصد ارزش خودرو  12تا 48ماهه 21.0% ماهیانه یا هر 3 ماه یکبار 
2 TIGGO 5 IL  2,329,000,000
3 TIGGO 5 IE  1,988,000,000
4 ARRIZO 5 MT LUXURY  1,545,000,000
5 ARRIZO 5 TE  1,919,000,000