اعطای تسهیلات به خودروهای کارکرده
اعطای تسهیلات به خودروهای کارکرده
       تسهیلات تا سقف 60 درصد ارزش ریالی کارشناسی خودرو و حداکثر تا مبلغ 10 میلیارد ریال
      دوره بازپرداخت تسهیلات تا سقف 48 ماه
خودروهای مشمول:
       کلیه خودروهای ایرانی و چینی تا 3 سال کارکرد
       کلیه خودروهای لوکس (داخلی و خارجی) و وارداتی تا 6 سال کارکرد
وثایق:
      معرفی یک نفر ضامن معتبر
      توثیق سند خودرو نزد شرکت واسپاری ملت بنا به تشخیص کمیته اعتباری شرکت
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87241123 آقای دوخه تماس حاصل گرفته یا به دفتر شرکت مراجعه بفرمایید.
محاسبه اقساط خودروهای کارکرده