فروش خودروی تیبا 2
«فروش خودروی تیبا 2»
نام خودروتسهیلاتمدت اقساط (ماه)تناوب اقساطتعداد اقساط (چک) مبلغ قسط با بیمه بدنهپیش پرداخت مشتریچک تضمین 120%چک تضمین 2
تیبا2271,200,000123478,127,000200,453,800369,300,000150,000,000
243843,786,000213,508,300407,000,000
3631232,498,000225,475,700446,900,000
4831626,971,000236,480,400489,100,000