فروش خودروی سمند LX
«فروش خودروی سمند»
نام خودروتسهیلاتمدت اقساط (ماه)تناوب اقساطتعداد اقساط (چک) مبلغ قسط با بیمه بدنهپیش پرداخت مشتریچک تضمین 120%چک تضمین 2
سمند Lx364,800,0001234105,502,000270,184,700496,700,000150,000,000
243859,377,000287,744,800547,400,000
3631244,217,000303,842,600601,100,000
4831636,793,000318,645,300657,900,000