فروش خودروی پراید 131
«فروش خودروی پراید 131»
نام خودروتسهیلاتمدت اقساط (ماه)تناوب اقساطتعداد اقساط (چک) مبلغ قسط با بیمه بدنهپیش پرداخت مشتریچک تضمین 120%چک تضمین 2
پراید131215,400,000123462,048,000159,204,200293,300,000150,000,000
243834,772,000169,572,700323,200,000
3631225,807,000179,077,800355,000,000
4831621,417,000187,818,300388,500,000