فروش خودروی پژو 2008
«فروش خودروی پژو 2008»
نام خودروتسهیلاتمدت اقساط (ماه)تناوب اقساطتعداد اقساط (چک) مبلغ قسط با بیمه بدنهپیش پرداخت مشتریچک تضمین 120%چک تضمین 2
پژو 20081,350,000,0001234387,664,000996,181,9001,838,100,000150,000,000
2438216,514,0001,061,165,8002,025,600,000
36312160,256,0001,120,737,9002,224,400,000
48316132,709,0001,175,518,0002,434,400,000