فروش خودروی پژو پارس Tu5 کلاس 15
«فروش خودروی پژو پارس Tu5 کلاس 15»
نام خودروتسهیلاتمدت اقساط (ماه)تناوب اقساطتعداد اقساط (چک) مبلغ قسط با بیمه بدنهپیش پرداخت مشتریچک تضمین 120%چک تضمین 2
پارس Tu5کلاس15488,400,0001234141,236,000361,712,800665,000,000150,000,000
243879,482,000385,222,500732,800,000
3631259,184,000406,774,400804,800,000
4831649,246,000426,592,600880,800,000