شرایط فروش خودروی H30 Cross
«شرایط فروش خودروی H30Cross»
نام خودروتسهیلاتمدت اقساط (ماه)تناوب اقساطتعداد اقساط (چک) مبلغ قسط با بیمه بدنهپیش پرداخت مشتریچک تضمین 120%چک تضمین 2
اچ 30 کراس558,000,0001234160,867,000412,598,500759,800,000150,000,000
243890,231,000439,458,500837,300,000
3631267,013,000464,081,700919,500,000
4831655,644,000486,724,1001,006,300,000