فروش خودروی 206 تیپ 5
«فروش خودروی 206 تیپ 5»
نام خودروتسهیلاتمدت اقساط (ماه)تناوب اقساطتعداد اقساط (چک) مبلغ قسط با بیمه بدنهپیش پرداخت مشتریچک تضمین 120%چک تضمین 2
206تیپ5430,800,0001234124,110,000318,428,400586,600,000150,000,000
243869,561,000339,165,400646,400,000
3631251,631,000358,175,600709,900,000
4831649,595,000318,174,200906,400,000