اخبار
اقدام جهت افزایش سرمایه بیمه نامه های بدنه خودرو
توضیحات: در ادامه
متن: 
با توجه به افزایش قیمت انواع خودرو، مشتریان محترم می بایست نسبت به افزایش سرمایه بیمه نامه بدنه خودرو خود اقدام نمایند.در غیر این صورت در هنگام وقوع خسارت شرکت بیمه ما هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت خسارت با نرخ روز خودرو نخواهد داشت و تنها سرمایه اولیه بیمه نامه ملاک پرداخت خسارت خواهد بود.

چهارشنبه 6 تير 1397
تعداد بازدید:7176