طرحهای اعتباری
شرایط جدید فروش رانا ایران خودرو
توضیحات: در ادامه
متن: 
رانا (اجاره بشرط تملیک) بصورت پرداخت ماهیانه- 60%
نام خودرو
تسهیلات
مدت اقساط (ماه)
تعداد اقساط 
مبلغ قسط با بیمه بدنه
پیش پرداخت مشتری
چک تضمین 120%
چک تضمین 2
رانا
206,205,000
12
12
19,201,000
149,730,200
276,500,000
50,000,000
206,205,000
18
18
13,790,000
154,981,900
290,700,000
206,205,000
24
24
10,849,000
159,996,600
305,200,000
206,205,000
36
36
8,105,000
169,371,100
335,700,000
206,205,000
48
48
6,764,000
177,958,500
367,800,000
رانا (اجاره بشرط تملیک) بصورت چکی بدون ضامن- 60%
نام خودرو
تسهیلات
مدت اقساط (ماه)
تعداد اقساط (چک)
مبلغ قسط با بیمه بدنه
پیش پرداخت مشتری
چک تضمین 120%
چک تضمین 2
رانا
207,000,000
12
6
38,848,000
149,728,600
279,800,000
50,000,000
207,000,000
18
6
42,118,000
155,546,100
296,000,000
207,000,000
24
8
33,109,000
160,418,200
310,600,000
207,000,000
36
9
33,117,000
169,967,500
343,200,000
207,000,000
48
12
27,575,000
178,262,300
375,300,000
رانا (اجاره بشرط تملیک)بصورت چکی با ضامن- 70%
نام خودرو
تسهیلات
مدت اقساط (ماه)
تعداد اقساط (چک)
مبلغ قسط با بیمه بدنه
پیش پرداخت مشتری
چک تضمین 120%
چک تضمین 2
رانا
241,000,000
12
6
45,229,000
117,872,900
325,700,000
50,000,000
241,000,000
18
6
48,870,000
124,645,800
344,700,000
241,000,000
24
8
38,422,000
130,318,200
361,600,000
241,000,000
36
9
38,335,000
141,436,000
399,500,000
241,000,000
48
12
31,855,000
151,093,300
437,000,000
رانا (سند رهنی) بصورت چکی با ضامن- 50%
نام خودرو
تسهیلات
مدت اقساط (ماه)
تعداد اقساط (چک)
مبلغ قسط با بیمه بدنه
پیش پرداخت مشتری
چک تضمین 120%
چک تضمین 2
رانا
172,000,000
12
6
32,279,000
182,521,300
232,500,000
50,000,000
172,000,000
18
6
35,167,000
187,355,200
246,000,000
172,000,000
24
8
27,638,000
191,403,500
258,100,000
172,000,000
36
9
27,745,000
199,338,200
285,200,000
172,000,000
48
12
23,168,000
206,230,500
311,900,000
  • اخذ سفارش بر اساس رنگ موجود صورت می پذیرد.
  • تحویل خودرو: 10 روز کاری 
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با  نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

يکشنبه 12 شهريور 1396
تعداد بازدید:12928